Som følge af kraftige stigninger i el- og naturgaspriser varsler Brædstrup

Fjernvarme en stigning i aconto-prisen på fjernvarme pr. 01.01.2023.

 

Energibetalingen for 2023 stiger fra 275 kr. pr. MWh til 375 kr. pr. MWh

ekskl. moms. Alle andre satser fastholdes uændrede – også de faste bidrag.

Varme-forbrugerne i Brædstrup vil i gennemsnit få en merbetaling på ca.2263 kr. inkl. moms om året i forhold til 2022 pris.

 

Ovenstående stigning betyder, at varmeregningen for et gennemsnits enfamiliehus på 130 m2 med et

årligt forbrug på 18,1 MWh beløber sig til 12.910 kr. inkl. moms i 2023.