Besøg pavillionen

I forbindelse med solvarmeanlægget er der bygget en pavillon, der er indrettet med bord-bænkearrangementer. Her kan besøgende nyde den medbragte kaffe og samtidig få et indtryk af anlægget.

På en ”produktionssøjle” kan den øjeblikkelige varmeproduktion aflæses og man vil her erfare, at varmeproduktionen fra solvarmeanlægget varierer meget – helt afhængig af vejrliget.

Nedenstående plancher er ligeledes placeret i pavillonen. Disse fortæller om solvarme generelt og om hvordan anlægget er tilsluttet kraftvarmeværket.

Download plancherne:

DOWNLOAD
beskrivelse-braedstrup-solpark.pdf
DOWNLOAD
situationsplan-braedstrup-solpark.pdf
DOWNLOAD
tegning-borehulslageret.pdf
DOWNLOAD
varmeproduktionen-paa-braedstrup-fjernvarme-maaned-for-maaned.pdf
DOWNLOAD
varmestroemsskema-braedstrup-solpark.pdf
DOWNLOAD
velkommen-til-braestrup-fjernvarmes-solvarmeanlaeg.pdf

Varmelager

Aflæs den øjeblikkelige ladning eller afladning på lageret. Se det nuværende energi indhold på de fjernvarmetilsluttede lageranlæg i Danmark.

Læs mere

Solvarmedata

Aflæs de øjeblikkelige solindstrålinger, solvarme-produktioner og effektiviteter på de fjernvarmetilsluttede solvarmeanlæg i Danmark.

Læs mere

CPHCOM

Brædstrup Fjernvarme har standardiseret vores signallister så det opfylder international standard.

Læs mere

Projekt SDH Plus

Brædstrup Fjernvarme har været med til at opstarte SDH Plus. Læs mere om SDH her

Gå til Solar district heating