Brædstrup Fjernvarme producerer 86% grøn fjernvarme

og reducerer CO2 udslippet med 500 tons om året

Velkommen til Brædstrup Fjernvarme

Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. er et andelsselskab direkte ejet af fjernvarmforbrugerne i Brædstrup.
Brædstrup Fjernvarme ejer rørledninger og varmemålere og leverer varme til ca. 1.450 husstande i Brædstrup By.
Dette svarer til ca. 95 % af byens samlede varmebehov.

Læs mere

Generalforsamling 2020

Generalforsamling for regnskabsåret 2019 bliver den 10 august

Brædstrup Fjernvarme deltager i nyt EUDP projekt

EUDP projekt: Optimering af store udeluftvarmepumper Bortfaldet af grundbeløbet til kraftvarmeværker i Danmark pr. 1. januar 2019 gør store varmepu...

Brædstrup Fjernvarme har fået ny varmepumpe

Den nye såkaldte 5,5 megawatt varmepumpe vil nedbringe brugen af naturgas på værket med cirka 80 procent, og dermed vil Brædstrup Fjernvarme reduce...

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser.

Tilmeld dig her

Meld flytning Varme

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Energicentral

Brædstrup Fjernvarme er et multiregulerbart kraftvarmeværk, som både producerer strøm og varme.

Læs mere

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmelding til betalingsservice

CPHCOM

Brædstrup Fjernvarme har standardiseret vores signallister på kraftvarmeværket. Så det opfylder international standard.

Læs mere

Solvarmedata

Aflæs de øjeblikkelige solindstrålinger, solvarme-produktioner og effektiviteter på solvarmeanlæg i Danmark.

Læs mere