Kedelanlæg

Der er i 2006 foretaget en udskiftning af 2 eksisterende kedler med ét nyt kedelanlæg, der kan producere 13,5 MW varme. Udskiftningen er forårsaget af et ønske om en bedre effektivitet og ikke mindst et ønske om at nedbringe støjforholdene ved værket.

Samtidig er det nye kedelanlæg forsynet med en såkaldt low-NOX-brænder. Samlet betyder kedeludskiftningen, at forureningen ved drift af det nye kedelanlæg er reduceret væsentligt, at økonomien er forbedret p.g.a. en forøget effektivitet og at støjen fra værket er reduceret meget væsentligt.

Varmelager

Aflæs den øjeblikkelige ladning eller afladning på lageret. Se det nuværende energi indhold på de fjernvarmetilsluttede lageranlæg i Danmark.

Læs mere

Solvarmedata

Aflæs de øjeblikkelige solindstrålinger, solvarme-produktioner og effektiviteter på de fjernvarmetilsluttede solvarmeanlæg i Danmark.

Læs mere

CPHCOM

Brædstrup Fjernvarme har standardiseret vores signallister så det opfylder international standard.

Læs mere

Projekt SDH Plus

Brædstrup Fjernvarme har været med til at opstarte SDH Plus. Læs mere om SDH her

Gå til Solar district heating
//