El-kedel

El-kedel I den nye teknikbygning er der ligeledes installeret en ny elkedel. Denne kan optage elektricitet op til 10.000 kilowatt (svarende til 5.000 almindelige el-kedler, der bruges i husholdningen) og omdanne elektriciteten til varme, som sendes ud til varmekunderne eller som akkumuleres i akkumuleringstankene.

El-kedlen startes lynhurtigt når elektriciteten er meget billig og når der er for meget elektricitet i el-nettet. Dette fænomen opstår, når vindmøllerne producerer mere strøm, end der forbruges. I disse situationer skal elektriciteten sælges billigt til vores nabolande eller omdannes til varme hos f.eks. Brædstrup Fjernvarme. Vi er på denne måde med til at stabilisere el-systemet.

Varmelager

Aflæs den øjeblikkelige ladning eller afladning på lageret. Se det nuværende energi indhold på de fjernvarmetilsluttede lageranlæg i Danmark.

Læs mere

Solvarmedata

Aflæs de øjeblikkelige solindstrålinger, solvarme-produktioner og effektiviteter på de fjernvarmetilsluttede solvarmeanlæg i Danmark.

Læs mere

CPHCOM

Brædstrup Fjernvarme har standardiseret vores signallister så det opfylder international standard.

Læs mere

Projekt SDH Plus

Brædstrup Fjernvarme har været med til at opstarte SDH Plus. Læs mere om SDH her

Gå til Solar district heating
//