Motivationtarif

Brædstrup Fjernvarme er et af de allerbilligste decentrale kraftvarmeværker i Danmark. Denne position ønsker vi at bibeholde – også i fremtiden!

For at sikre de meget attraktive varmepriser tages der initiativer på såvel produktions- som på distributionssiden. Derfor har vi indført en såkaldt motivationstarif pr. 1. januar 2011.

//