Om Energicentral

På grund af den alsidige opbygning af varmeværket i Brædstrup kan man producere fjernvarme på flere forskellige måder og man er dermed i en hvis grad fleksibel i forhold til tilgængelighed og pris af energikilderne: 

  • Når solen skinner, produceres varmt vand i solfangerne.
  • Når elprisen er høj, produceres varme med gasmotorerne sammen med strøm, der sælges på spotmarkedet.
  • Når elprisen er lav, produceres varme med el patron og varmepumpe.
  • Når varmeforbruget er højt og elprisen er lav kan der altid suppleres med varme fra gaskedelanlæg.  

 

 

Fleksibiliteten i Brædstrups ”multi-regulér-kraftvarme værk” vil i fremtiden være en vigtig brik for en driftssikker fjernvarme til rimelige priser.

Elkedel  kan optage elektricitet op til 10.000 kilowatt (svarende til 5.000 almindelige el-kedler, der bruges i husholdningen) og omdanne elektriciteten til varme. El-kedlen opstartes lynhurtigt når elektriciteten er meget billig og når der er for meget elektricitet i el-nettet. Dette fænomen opstår, når vindmøllerne producerer mere strøm, end der forbruges. I disse situationer skal elektriciteten sælges billigt til vores nabolande eller omdannes til varme hos f.eks. Brædstrup Fjernvarme. Vi er på denne måde med til at stabilisere el-systemet.

Varmepumpen startes akkurat som el-kedlen når elprisen er billig og når der er for meget el i systemet. Varmepumpen har typisk været i drift om natten for at udnytte de lavere elpriser. Varmepumpen hæver temperaturen fra borehulslageret og sikrer en relativ høj top-temperatur og lav bund-temperatur i akkumuleringstankene.

Varmelager

Aflæs den øjeblikkelige ladning eller afladning på lageret. Se det nuværende energi indhold på de fjernvarmetilsluttede lageranlæg i Danmark.

http://www.varmelagre.dk/

CPHCOM

Brædstrup Fjernvarme har standardiseret vores signallister på kraftvarmeværket. Så det opfylder international standard.

Læs mere

Solvarmedata

Aflæs de øjeblikkelige solindstrålinger, solvarme-produktioner og effektiviteter på de fjernvarmetilsluttede solvarmeanlæg i Danmark.

Læs mere

EUDP Projekt

Optimering af store udeluftvarmepumper Udeluft er den mest fleksible og enkle løsning, da luft er tilgængelig overalt.

Læs mere
//