Motoranlæg

På produktionssiden er status, at der er installeret 2 stk. motoranlæg fra Rolls-Royce Marine med en samlet eleffekt på 7,28 MW. Varmeeffekten er tilsvarende 8,0 MW.

Motoranlæggenes el-produktionen afregnes efter forholdene i el-markedet, hvilket medfører en væsentlig forøget indtjening i forhold til en afregning efter den tidligere anvendte 3-tidstarif. Engagementet i elmarkedet fordrer imidlertid en vedholdende og energisk indsats for hele tiden at optimere driftsmønster, afregningsformer samt samarbejdspartnere i markedet.

Varmelager

Aflæs den øjeblikkelige ladning eller afladning på lageret. Se det nuværende energi indhold på de fjernvarmetilsluttede lageranlæg i Danmark.

Læs mere

Solvarmedata

Aflæs de øjeblikkelige solindstrålinger, solvarme-produktioner og effektiviteter på de fjernvarmetilsluttede solvarmeanlæg i Danmark.

Læs mere

CPHCOM

Brædstrup Fjernvarme har standardiseret vores signallister så det opfylder international standard.

Læs mere

Projekt SDH Plus

Brædstrup Fjernvarme har været med til at opstarte SDH Plus. Læs mere om SDH her

Gå til Solar district heating
//