Varmeprisen falder i 2024 med 1.018 kr. inkl. moms i forhold til 2023 pris.

Afregningsprisen over for forbrugerne i nærværende budget 2024 er korrigeret i forhold til den nugældende afregningspris.

Energiprisen falder fra 375 kr. pr. MWh til 340 kr.pr. MWh. Det faste bidrag er fastholdt på 23 kr. pr. m2 BBR-areal. Målerlejen er fastholdt på 550 kr. pr. år.

en ”standard reference-bolig” på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh beløbe sig til 11.893 kr. inkl. moms i 2024.

//