Varmepumpe udeluft

Brædstrup Fjernvarme har fået plan- og miljøudvalgets ja til at investere i en ny varmepumpe

Den nye såkaldte 5,5 megawatt varmepumpe vil nedbringe brugen af naturgas på værket med cirka 80 procent, og dermed vil Brædstrup Fjernvarme reducere udledning af CO2 med cirka 5000 tons om året.

Det skyldes, at varmepumpen kun bruger el og erstatter de gasdrevne kedler og motorer.

Projektet på Brædstrup Fjernvarme vil alene reducere Horsens Kommunes samlede CO2-udledning med én procent, og projektet forventes at give et samfundsøkonomisk overskud på cirka 24,7 millioner kroner over de næste 22 år. Derudover bliver værket mindre følsomt over for udsving i priser og afgifter, fordi det kan skifte imellem gas og el i forhold til dagsprisen, hvilket er med til at sikre en mere stabil varmepris.

Med en varmeeffekt på 5,6 MW-varme, ved en udeluftstemperatur på -1 °C. Varmepumpen indvinder energi fra udeluften. Den indvundne energi anvender varmepumpen til at opvarme fjernvarmevandet.

To skruekompressorer i serie afsluttet med en stempelkompressor. Fabrikat Sabroe.

Varmepumpen skal tilkobles elforsyningsnettet, på 10 kV-niveau.

Varmt vand fra varmepumpen skal via transmissionsledning føres til det eksisterende værk

//