Energibesparelser

Hvis du har konkrete planer om ændringer af dit fjernvarmeanlæg er du velkommen til at kontakte os på Fjernvarmen. Vi kan da aftale et møde, hvor vi vil orientere om muligheder for tilskud.

Danmark har forpligtiget sig til at nedsætte udledningen af CO2 i forbindelse med indgåelsen af Koyoto-aftalen

For fjernvarmesektoren i Danmark betyder det, at vi alle skal tænke i energibesparelser for at mindske udledningen af CO2. 
Brædstrup Fjernvarme er godt på vej, med vores 18.612 m² store solvarmeanlæg, og bidrager derfor allerede med nedbringelsen af CO2 udledningen, men det er ikke nok.

Brædstrup Fjernvarme er blevet pålagt at finde en årlig besparelse på 1.368.716 KWh fra 2015 og frem til 2020 (foreløbelig). 
Et parcelhus bruger i gennemsnit omkring 18.100 kWh, så vi skal finde besparelser der svarer til ca. 76 parcelhuses varmeforbrug om året.

Bestemmelserne giver Brædstrup Fjernvarme ret til at købe sig til energibesparelserne i andre dele af Danmark, men det mener vi ikke at vi skal gøre i første omgang. Vi ser helst at energibesparelserne sker hos forbrugerne i vores område. 

Det vil give besparelser hos forbrugerne, varmeværket får en bedre økonomi og det vil give beskæftigelse til lokale håndværkere og dermed også til den lokale økonomi.

Brædstrup Fjernvarme tilbyder at lave et eftersyn af forbrugernes anlæg.

Ved eftersynene, der er uden beregning for brugeren, kontrolleres anlæggets stand og om anlægget er indstillet og indreguleret som det skal.

Samtidig kommer vi med forslag til eventuelle forbedringer af installationerne. I mange tilfælde vil f.eks. montage af termostatventiler eller udskiftning af varmevekslere gavne varmeøkonomien hos den enkelte forbruger. 

Samtidig er der stor sandsynlighed for, at en forbedring af den enkelte installation er medvirkende til en forbedring af Brædstrup Fjernvarmes varme-effektivitet og økonomi. Og da Fjernvarmen er ejet af alle fjernvarmebrugere i byen, kommer det igen den enkelte bruger til gode.

Netop fordi forbedringer i brugernes installationer kan komme fællesskabet til gode, tilbyder vi nu at yde økonomisk tilskud til en række forbedringer af brugernes installationer. Tilskudsordningen vil i de relevante tilfælde blive præsenteret af vores medarbejdere under de nævnte servicebesøg.