14/12-2016 Varmeprisen sætter bundrekord i Brædstrup

14. december 2016

Brædstrup Fjernvarme er landets anden billigste fjernvarmeselskab

Brædstrup Fjernvarme står klar med en lille uventet julegave til de cirka 1450 husstande, der er tilknyttet byens fjernvarme. Bestyrelsen i Brædstrup Fjernvarme har nemlig besluttet at sætte fjernvarmeprisen ned for både 2016 og 2017. Det betyder, at den variable del af fjernvarmeregningen, som er prisen for en megawatt-time, falder fra 225 kroner pr. MWh til 125 kroner, hvilket er ny bundrekord.

- Jeg kan ikke mindes, at vi på noget tidspunkt har haft så billig varme i Brædstrup. Det er noget, vi i bestyrelsen er rigtig glade for, og det håber vi naturligvis også, at fjernvarmekunderne er, siger Jørgen Korshøj, formand for Brædstrup Fjernvarme.

For en almindelig husstand med et hus på 130 kvadratmeter og et varmeforbrug på 18,1 MWh betyder prisnedsættelsen, at varmeprisen falder fra 9500 kroner til 7250 kroner om året, hvilket svarer til et fald på cirka 24 procent. Da prisen på fjernvarme allerede nedsættes for i år betyder det, at Brædstrup Fjernvarme vil betale 3.250.000 kroner tilbage til fjernvarmekunderne.- Det er omkring 2200 kroner pr. husstand, som vil blive trukket fra regningen næste gang til februar, siger Jørgen Korshøj.

Prisnedsættelsen betyder, at Brædstrup Fjernvarme med en pris på 7250 kroner om året for en husstand er blandt landets tre billigste fjernvarmeværker ifølge en opgørelse fra Dansk Fjernvarme.

De Billigste Fjervarmeselskaber (1)

- Det er jo helt fantastisk. I vores strategi er vores målsætning at være blandt den bedste femtedel. Vi har godt været klar over, at vi har ligget bedre end det, men at vi ligger på en delt andenplads, havde vi ikke troet. Det er vi da stolte over, siger Jørgen Korshøj.

Ifølge en statistik fra Dansk Fjernvarme er gennemsnitsprisen pr. husstand 12.500 kroner om året, mens landets billigste fjernvarmeselsskab kan levere varme til fjernvarmekunderne for blot 5000 kroner pr. år.

Der er ifølge formanden for Brædstrup Fjernvarme flere årsager til, at byens fjernvarmeselskab kan sænke varmeprisen for tredje gang siden 2014.

Blandt andet har omkostninger ved at producere el og varme været lave hele 2016, da naturgasprisen i det seneste års tid har ligget på et ret lavt niveau.

Naturgasprisen har stor betydning for Brædstrup Fjernvarme, da selskabet i år vil bruge omkring 3,5 millioner kubikmeter gas.

- Gasprisen er selvfølgelig meget afgørende for, hvordan året forløber, men derfor synes vi stadig, det er godt gået, at vi kan holde prisen dernede. Det er selvfølgelig også medarbejdernes fortjeneste, da det ikke er ligegyldigt, hvordan man fyrer på værket, siger Jørgen Korshøj.

Fleksibel produktion

Ifølge direktør for Brædstrup Fjernvarme, Jim Larsen, skyldes den lave varmepris også, at værket kan veksle mellem forskellige produktionsformer alt efter forholdene på markedet. 

- Sidste år producerede vi næsten ingen strøm, fordi elprisen var lav. Til gengæld havde Tyskland en stor overskudsproduktion fra vindmøller og solceller, som de ikke kunne komme af med. Den el kunne vi så købe til spotpris til at producere varme på elkedlen. I år har vi derimod haft en stor elproduktion, fordi gasprisen har været lav, så derfor har vi produceret meget på vores gasmotorer. På den måde er vi hele tiden meget fleksible i vores produktion, hvilket gør, at vi kan holde varmeprisen nede, siger Jim Larsen.